Περιοδοντολογία

Είναι το τμήμα της Οδοντιατρικής Επιστήμης που αποβλέπει στην υγεία των ιστών που στηρίζουν τα δόντια.

Οι ιστοί αυτοί είναι:

1. Το οστό (κόκαλο γνάθου) που περιβάλλει την ρίζα και στηρίζει περιφερικά το δόντι.
2. Η περιοδοντική μεμβράνη που συνδέει την επιφάνεια της ρίζας του δοντιού με το οστό που την περιβάλλει.
3. Ο μαλακός ιστός που καλύπτει το οστό αυτό και αποτελεί τα ούλα.

Το αντικείμενο και το πεδίο της ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ είναι:

Η πρόληψη (εκμάθηση καθημερινής υγιεινής, τακτικός έλεγχος στο ιατρείο και καθαρισμός πέτρας ανά 6μηνο),

Η αποκατάσταση βλαβών (είτε με συντηρητική αγωγή, είτε με ριζική θεραπεία),

Η διατήρηση της υγείας των ιστών αυτών.