ΕΡΜΟΥ 73, Θεσσαλονίκη

Πλατεία Αγίας Σοφίας

Ιστορία οδοντικών εμφυτευμάτων

Στην νεότερη ιστορία των οδοντιατρικών εμφυτευμάτων, μπορούμε να διακρίνουμε 3 περιόδους.

1. Η περίοδος μεταξύ 1970 -1980. Στο διάστημα αυτό, είχαν εμφανιστεί τύποι εμφυτευμάτων που λόγω σχήματος, υλικού και τεχνικής τοποθέτησης, είχαν σαν τελικό αποτέλεσμα, μικρή διάρκεια ζωής, αλλά κυρίως πρόκληση μεγάλης ζημίας στο οστικό υπόβαθρο. Ετσι δεν απέδωσαν και σύντομα χάθηκαν από το προσκήνιο της οδοντιατρικής πράξης. Τέτοιοι τύποι εμφυτευμάτων ήταν τα ενσφηνούμενα σε μια επιμήκη σχισμή, κατά μήκος του οστού της γνάθου. Είχαν ποικίλα σχήματα, όπως τρίαινες, βέλη κλπ.

ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

2. Η περίοδος μεταξύ 1980-1990. Ήταν η περίοδος που σηματοδότησε με τη νέα γενιά εμφυτευμάτων, το άνοιγμα των καινούριων οριζόντων στην εμφυτευματολογία. Από το 1980-1988 ο BRÄNEMARK έβαλε στην πράξη την κατασκευή και την χρήση των σημερινών μορφών των εμφυτευμάτων.

PHOTO ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

3. Η περίοδος, από το 1990 και μετά. Τα εμφυτεύματα, από το 1988 ως το 1990, μπήκαν στην καθημερινή οδοντιατρική πράξη. Σήμερα, κατέχουν πλέον μεγάλο μέρος των οδοντιατρικών εργασιών και αποτελούν το σημαντικότερο ίσως όπλο, για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος έλλειψης, ενός ή περισσότερων δοντιών.

PHOTO ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ