ΕΡΜΟΥ 73, Θεσσαλονίκη

Πλατεία Αγίας Σοφίας

Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης Ιστοσελίδας implant.com.gr

Τελευταία ενημέρωση : 19 Οκτωβρίου 2019

Η Ιστοσελίδα www.implant.com.gr ανήκει στην Οδοντιατρική Κλινική με την εμπορική επωνυμία FILIS DENTAL CLINIC με έδρα την Ερμού 73,Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. (καλούμενη εφεξής ως «Filis Dental Clinic», «εμείς», «εμάς», «μας»).

Εισαγωγή

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της Ιστοσελίδας («Όροι» ή «Όροι και Προϋποθέσεις») που περιέχονται εδώ καθώς και κάθε εφαρμοστέα νομοθεσία και κανονισμοί, διέπουν την πρόσβαση, τη χρήση και/ή πλοήγησή σε αυτή την Ιστοσελίδα συμπεριλαμβανομένων όλων των σελίδων της καθώς και του περιεχομένου εντός της (καλούμενων συνολικά ως η «Ιστοσελίδα») και η πρόσβαση, χρήση και πλοήγηση στην Ιστοσελίδα προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων Όρων χρήσης από το Χρήστη.

Καλούμε όλους τους Χρήστες μας να διαβάσουν τους Όρους Χρήσης προσεκτικά πριν επισκεφτούν ή χρησιμοποιήσουν την Ιστοσελίδα. Συμφωνείτε ρητά ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί ότι δεσμεύεστε από όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω. Παρακαλούμε σημειώστε ότι άλλες υπηρεσίες που παρέχονται από την Filis Dental Clinic ενδέχεται να υπόκεινται σε πρόσθετους όρους χρήσης και πολιτικές.

Θα πρέπει να συμβουλεύεστε συχνά τους παρόντες Όρους, καθώς μέρος αυτών ή ολόκληροι οι Όροι μπορεί να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή, χωρίς αιτιολόγηση ή προηγούμενη ειδοποίηση και χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση για πληροφόρηση εκ μέρους μας σχετικά με την τροποποίηση αυτή, εκτός από την ανάρτηση τους στην παρούσα Ιστοσελίδα.

Τόσο οι παρόντες Όροι και οι Προϋποθέσεις Χρήσης καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση αυτών αποτελεί το συμβατικό πλαίσιο που διέπει τη σχέση μεταξύ του Χρήστη και της Filis Dental Clinic οποιαδήποτε δεδομένη χρονική στιγμή. Σε περίπτωση διαφωνίας ή εναντίωσης ενός Χρήστη με μέρος αυτών ή με όλους τους παρόντες Όρους, ο Χρήστης καλείται να απέχει από την πρόσβαση, ή την πλοήγηση στην Ιστοσελίδα ή από πραγματοποίηση οποιαδήποτε άλλης ενέργειας σε αυτή, καθώς για την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, η αποδοχή του συνόλου των Όρων Χρήσης θα πρέπει να είναι ανεπιφύλακτη.

 

Αλλαγές στην Ιστοσελίδα

Η Filis Dental Clinic διατηρεί το δικαίωμα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

α) να ανανεώσει ή να αναβαθμίσει μέρος ή ολόκληρο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας×

β) να ανανεώσει ή να αναβαθμίσει μέρος ή ολόκληρη τη διεπαφή (interface), δομή ή τη διαμόρφωση της Ιστοσελίδας, καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές της και να

γ) περιορίσει την πρόσβαση, να ακυρώσει, να αναστείλει, μόνιμα ή προσωρινά ή να τερματίσει τη λειτουργία ολόκληρης της Ιστοσελίδας ή μέρους αυτής, ανά πάσα στιγμή, χωρίς καμία αιτιολόγηση και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τον Χρήστη της Ιστοσελίδας κατά τη διακριτική του ευχέρεια και χωρίς να φέρει σχετική ευθύνη.

 

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Εμπορικά Σήματα

Πνευματική Ιδιοκτησία

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας πάνω στο λογισμικό και σε όλο το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στην παρούσα Ιστοσελίδα, όπως μεταξύ άλλων, αλλά όχι περιοριστικά, στις εικόνες, κείμενο, γραφικά, βίντεο, ηχητικό περιεχόμενο, λογότυπα και εικονίδια κουμπιών καθώς και στον τρόπο της διαρρύθμισης και σύνταξης του περιεχομένου της Ιστοσελίδας ανήκουν αποκλειστικά είτε στην Filis Dental Clinic είτε σε ετέρους νόμιμους δικαιούχους και προστατεύονται από ισχύουσα νομοθεσία για τα πνευματικά δικαιώματα.

Η εμφάνιση και η προβολή του περιεχομένου της Ιστοσελίδας δεν νοείται ως μεταβίβαση και/ή εκχώρηση άδειας και/ή δικαιώματος χρήσης του. Οι Χρήστες λαμβάνουν μόνο περιορισμένη άδεια, υπό την επιφύλαξη των περιορισμών που προβλέπονται στους παρόντες όρους, για το σκοπό προβολής και λήψης του υλικού που περιέχεται στην παρούσα Ιστοσελίδα μόνο για σκοπούς μη εμπορικούς και πληροφόρησης και για προσωπική χρήση.

Εμπορικά Σήματα

Τα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα είναι σήματα που έχουν κατοχυρωθεί και ανήκουν είτε στην Filis Dental Clinic είτε σε τρίτους δικαιούχους συνεργάτες της οι οποίοι μπορεί να είναι ή να μην είναι συνδεδεμένες με εμάς Εταιρείες, ή να χρηματοδοτούνται από εμάς ανεξάρτητα από το αν επισημαίνονται ως τέτοια, φέροντας το σύμβολο ®. Ο Χρήστης ή οποιοσδήποτε τρίτος δεν διαθέτει και δεν αποκτά καμία άδεια, ή συγκατάθεση χρήσης με κανέναν τρόπο, των εμπορικών σημάτων της Filis Dental Clinic ή των συνεργατών της, για οποιοδήποτε εμπορικό ή άλλο σκοπό άνευ της ειδικής έγγραφης άδειας της Filis Dental Clinic ή των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Η Filis Dental Clinic διατηρεί επίσης αποκλειστικά δικαιώματα επί του domain name της ηλεκτρονικής σελίδας implant.com.gr.

 

Περιορισμοί στη Χρήση

Στο Χρήστη παρέχεται μια μη αποκλειστική άδεια πρόσβασης και προσωπικής χρήσης της Ιστοσελίδας για τους σκοπούς που ειδικότερα αναλύονται στους παρόντες Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης. Ο Χρήστης οφείλει ρητά και εμφατικά να απέχει από όλα τα παρακάτω:

 

Γενικές διατάξεις

Προστασίας Ιδιωτικότητας

Ενδέχεται να συλλέξουμε ορισμένες πληροφορίες για τους Χρήστες της Ιστοσελίδας μας και για τρίτα πρόσωπα (όπως, ενδεικτικά, δεδομένα χρήσης της Ιστοσελίδας που συλλέγονται με αυτοματοποιημένα μέσα) προκειμένου, μεταξύ άλλων σκοπών, να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό μας και πώς μπορούμε να τον βελτιώσουμε. Συνεπώς, παρακαλούμε μελετήσετε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις της Πολιτικής Προστασίας Απορρήτου και Cookies, από την οποία αποδέχεστε ότι δεσμεύεστε ως προϋπόθεση για την επίσκεψη στην Ιστοσελίδα μας. Η Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Cookies ενσωματώνεται με την αναφορά της στους παρόντες Όρους χρήσης.

Σύνδεσμοι σε Ιστοσελίδες τρίτων

Η παρούσα Ιστοσελίδα συνδέεται μέσω υπερσυνδέσμων (links) με άλλες ιστοσελίδες οι οποίες δε σχετίζονται με την Filis Dental Clinic και το περιεχόμενο δεν ελέγχεται, επεξεργάζεται ή παρακολουθείται από την τελευταία (οι «Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες»). Οι σύνδεσμοι αυτοί είναι διαθέσιμοι μόνο για λόγους διευκόλυνσης των Χρηστών: δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρηθούν ότι αποτελούν ειδική ή σιωπηρή έγκριση ή αποδοχή του περιεχομένου ή των υπηρεσιών που παρέχονται στις Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες στις οποίες μπορεί να μεταφερθεί ο Χρήστης μέσω των υπερσυνδέσμων. Συνεπώς, η Filis Dental Clinic δεν εγγυάται την ορθότητα, τη νομιμότητα, την πληρότητα, την επικαιροποίηση, την αλήθεια, την ακρίβεια ή την ποιότητα του περιεχομένου που αναρτάται στις Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες και δεν φέρει ευθύνη, άμεσα ή εμμέσως, για τυχόν απώλεια ή ζημιά που μπορεί α προκληθεί εξαιτίας ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιαδήποτε υλικά αγαθά ή υπηρεσίες διαθέσιμες σε ή μέσω τέτοιων Ιστοσελίδων τρίτων Ομοίως, την Filis Dental Clinic δεν μπορεί να ελέγξει την τυχόν συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των χρηστών από τις Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες και συνεπώς δεν φέρει καμία ευθύνη σε σχέση με αυτή τη συλλογή και την επεξεργασία.

 

Όταν ο Χρήστης χρησιμοποιεί τις Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες, ισχύουν αντίστοιχα οι Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης καθώς και η Πολιτική Απορρήτου κάθε συγκεκριμένης Ιστοσελίδας. Η πρόσβαση και η χρήση περιεχομένου τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών, του περιεχομένου και των υπηρεσιών που περιέχονται ή διατίθενται μέσω τρίτων, γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη.

 

Αποποίηση Εγγυήσεων

Οι Πληροφορίες που περιέχονται στην Ιστοσελίδα έχουν μόνο πληροφοριακό χαρακτήρα. To περιεχόμενο της παρούσας Ιστοσελίδας δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι παρέχει οποιουδήποτε είδους συμβουλή ή καθοδήγηση προς τους Χρήστες μας. Παρ’ όλο που καταβάλλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες που παρέχονται από αυτή την Ιστοσελίδα είναι ακριβείς, αξιόπιστες και επικαιροποιημένες, ουδεμία εγγύηση παρέχουμε οποιουδήποτε είδους, ρητή η σιωπηρή, σχετικά με τη λειτουργία της Ιστοσελίδας, την πληρότητα, ακρίβεια, επικαιρότητα των πληροφοριών και του υλικού που περιέχονται σε αυτή, συμπεριλαμβανομένων, όχι περιοριστικά, σιωπηρών εγγυήσεων αναφορικά με την εμπορευσιμότητα, καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό, μη παραβίαση, ορθότητα συστήματος, ακρίβεια των δεδομένων, απαλλαγής από ιούς ή άλλον επιβλαβή κώδικα. Συμφωνείτε ρητά ότι η χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται στην παρούσα Ιστοσελίδα γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Η Ιστοσελίδα και το περιεχόμενο της παρέχονται «ως έχουν» και «όπως είναι διαθέσιμα» και δεν παραχωρείται καμία άδεια χρήσης στον Χρήστη δυνάμει αυτών των αποποιήσεων ευθύνης.

 

Περιορισμός Ευθύνης

Η Filis Dental Clinic καθώς και οι υπάλληλοι, διευθυντές και εργαζόμενοί της αποποιούνται κάθε ευθύνη για αποθετικές, ενδεχόμενες και έμμεσες ζημιές ή για διαφυγόν κέρδος οι οποίες περιλαμβάνουν μη πραγματοποιηθέντα κέρδη, απώλεια δεδομένων, διακοπή δραστηριότητας, ζημιά στη φήμη ή την υπόληψη ή κάθε άλλη ζημιά, ανεξαρτήτως φύσης, που θα μπορούσε να προκύψει από τη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της ή από την αδυναμία χρήσης ή πρόσβασης στην ιστοσελίδα, ή μέσω της χρήσης του και της εξάρτησης από τις πληροφορίες που παρέχονται είτε άμεσα είτε έμμεσα από την Ιστοσελίδα μας, ανεξάρτητα από το αν αυτές οι ζημιές ήταν δυνατόν να προβλεφθούν ή προκύπτουν εξ αδικοπραξίας ή εξ αμελείας, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία ή με άλλο τρόπο.

Επιπλέον, η Filis Dental Clinic δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση αναστολής της πρόσβασης στην ιστοσελίδα για λόγους πέραν του ελέγχου της, καθώς και για λόγους που οφείλονται σε τεχνική ή άλλη αδυναμία του δικτύου ή σε λόγους ανωτέρας βίας, ή σε απρόβλεπτες καταστάσεις.

Τελικές Διατάξεις

Συνολική Συμφωνία

Οι ανωτέρω Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης δεσμεύουν συνολικά τα μέρη (την Filis Dental Clinic και τους Χρήστες) και αποτελούν συνολικά ολόκληρη τη σύμβαση των μερών και υπερισχύουν οποιονδήποτε και όλων των προηγούμενων και τρεχουσών συμβάσεων ανάμεσα στο Χρήστη και στην Filis Dental Clinic.

 

Διαχωρισμός

Σε περίπτωση που κάποιος όρος θεωρηθεί καταχρηστικός ή ακυρωθεί δυνάμει οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, αυτή η καταχρηστικότητα ή η ακυρότητα δεν θα καταστήσει και τους υπόλοιπους παρόντες Όρους ως καταχρηστικούς ή άκυρους στο σύνολό τους και ο εν λόγω όρος θα διαγραφεί χωρίς να επηρεάζονται οι υπόλοιπες διατάξεις του παρόντος. Διαφορετικά, συμφωνείτε ότι ο όρος πρέπει να διορθωθεί και θα ερμηνεύεται ώστε να προσεγγίζει όσο το δυνατόν περισσότερο το αρχικό νόημα του όρου/υπό-όρου, σύμφωνα με το νόμο.

 

Παραίτηση

Οποιαδήποτε τυχόν καθυστέρηση άσκησης από τα μέρη μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων που απορρέουν από τους παρόντες όρους δεν επιφέρει αποδυνάμωση ή παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα το οποίο δύναται να ασκηθεί οποτεδήποτε σε μεταγενέστερο στάδιο και καθ’ εύλογη κρίση του δικαιούχου. Οποιαδήποτε παραίτηση από οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης θα παράγει έννομες συνέπειες μόνο εάν γίνει εγγράφως και υπογραφεί από τα μέρη.

Αναφορές-Επικεφαλίδες

Στους παρόντες όρους, λέξεις οι οποίες εμφανίζονται μετά τις εκφράσεις «περιλαμβάνει», «συμπεριλαμβανομένου», «άλλο», «για παράδειγμα», «όπως», «συγκεκριμένα» δεν θα περιορίζουν το νόημα των λέξεων που εμφανίζονται πριν από την έκφραση αυτή. Οι επικεφαλίδες που περιέχονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις τίθενται για λόγους αναφοράς μόνο και δεν θα επηρεάσουν το νόημα ή την ερμηνεία τους.

Τροποποίηση

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης ενδέχεται να τροποποιηθούν ή μεταβληθούν από εμάς ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη σχετική ενημέρωση. Αποδεχόμενοι τους παρόντες Όρους Χρήσης, έχετε την ευθύνη να ελέγχεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους αυτούς για τυχόν μεταβολές και/ή ενημερώσεις και οφείλετε να τους διαβάζετε κάθε φορά που επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα μας ή χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας. Ανεξάρτητα από τα παραπάνω θα σας ειδοποιήσουμε για οποιεσδήποτε αλλαγές είτε μέσω ενημέρωσής σας στην Ιστοσελίδα είτε ειδοποιώντας σας μέσω e-mail. Εξακολουθώντας να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας μετά τις αλλαγές αυτές, αυτό υποδεικνύει ότι αποδέχεστε τις εν λόγω αλλαγές.

Εκχώρηση

Απαγορεύεται να εκχωρήσετε, να παραχωρήσετε ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ή να μεταβιβάσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά που απορρέουν από τους παρόντες Όρους.

Εφαρμοστέο Δίκαιο-Δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. Ο Χρήστης και η Filis Dental Clinic συμφωνούν με την αποδοχή των Όρων και των Προϋποθέσεων ότι υπάγονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της πόλης των Αθηνών στην Ελλάδα.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Για περαιτέρω πληροφορίες για εμάς ή εάν έχετε οποιαδήποτε απορία ή ανησυχία σχετικά με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected].

Στοιχεία επικοινωνίας της Filis Dental Clinic

Οδοντιατρική κλινική FILIS DENTAL CLINIC

ΕΡΜΟΥ 73, 54623, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

ΤΗΛΕΦΩΝΑ:

+30 2310 268318

+30 6944563444

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

[email protected]

Διαβάστε επίσης:

Πολιτική Προστασίας Απορρήτου (ΓΚΠΔ-GDPR)

Πολιτική Cookies