ΕΡΜΟΥ 73, Θεσσαλονίκη

Πλατεία Αγίας Σοφίας

Γέφυρες και Στεφάνες μεταλλοπορσελάνης

Η στεφάνη (θήκη) είναι η προσθετική κατασκευή που επενδύει ένα δόντι το οποίο έσπασε ή υπέστη μεγάλη καταστροφή από τερηδόνα.

Για να τοποθετηθεί μία στεφάνη (θήκη) σε ένα δόντι χρειάζεται τρόχισμα του δοντιού αυτού περιφερικά και μασητικά. Ο χώρος που δημιουργείται από το τρόχισμα συμπληρώνεται από το πάχος του υλικού της στεφάνης. Μετά τον τροχισμό αποτυπώνουμε με ειδικά υλικά το τροχισμένο δόντι και στο οδοντιατρικό εργαστήριο κατασκευάζεται η πρόσθεση αυτή.  Τελικά στο ιατρείο η στεφάνη συγκολλείται στη θέση της και μένει εκεί ως ακίνητη κατασκευή.

Η γέφυρα είναι η προσθετική κατασκευή που συμπληρώνει το κενό που έμεινε μετά από εξαγωγή ενός ή περισσοτέρων δοντιών. Στηρίζεται στα φυσικά δόντια ή σε εμφυτεύματα δοντιών που βρίσκονται εκατέρωθεν του κενού, που δημιουργήθηκε από την εξαγωγή ή τις εξαγωγές, τα οποία τροχίζονται περιφερικά και μασητικά  για να δημιουργηθεί ο κατάλληλος χώρος για το πάχος του υλικού της κατασκευής. Μετά τον τροχισμό αποτυπώνουμε με ειδικά υλικά τα τροχισμένα δόντια και στο οδοντιατρικό εργαστήριο κατασκευάζεται η πρόσθεση. Κατόπιν στο ιατρείο, η γέφυρα συγκολλείται στα δόντια στήριξης και λειτουργεί ως ακίνητη κατασκευή.   Για τη συγκόλληση των στεφανών και γεφυρών χρησιμοποιούνται ειδικές κονίες (κόλλες).

Για τις στεφάνες και γέφυρες μεταλλοπορσελάνης, κατασκευάζεται στο εργαστήριο πρώτα ένας σκελετός από μέταλλο και μετά επενδύεται με πορσελάνη σε μορφή πάστας κατά στρώματα ώστε να αποδοθεί ο χρωματισμός που απαιτείται στο δόντι. Στο επόμενο στάδιο μπαίνει σε ειδικό φούρνο υψηλής θερμοκρασίας για νε κεραμοποιηθεί η πορσελανη. Το μέταλλο που χρησιμοποιείται σε αυτήν την περίπτωση, είναι συγκεκριμένης ποιότητας και κατάληλο να συνδεθεί με την πορσελάνη έχοντας ίδιο θερμικό συντελεστή, ώστε στιις θερμοκρασίες που αναπτύσονται στον φούρνο για την κεραμοποίηση της πορσελάνης με την οποία επενδύεται, να διαστέλλεται και να συστέλλεται στον ίδιο βαθμό με την πορσελάνη.

Η μεταλλοκεραμική αυτή κατασκευή εξασφαλίζει: