Αποκαταστάσεις Ελλείψεων και Χειρουργικών Τραυμάτων

Αποκαταστάσεις ελλείψεων & Χειρουργικών τραυμάτων

Εδώ χρησιμοποιούνται ειδικές τεχνικές και ειδικά υλικά, για να καλύψουμε

  • Μορφολογικές ανατομικές εκ γενετής ανωμαλίες

    (υπερωιοσχιστία – cleft palate κτλ)

  • Απώλειες ιστών από τραύματα εξ ατυχημάτων

  • Απώλειες ιστών από τραύματα χειρουργικών επεμβάσεων

Για κάθε μια από τις παραπάνω περιπτώσεις, λόγω της ιδιαιτερότητας κάθε περιστατικού, μπορείτε να κλείσετε ένα δωρεάν ραντεβού στο ιατρείο μας και να ενημερωθείτε για την περίπτωση σας λεπτομερώς.