ΕΡΜΟΥ 73, Θεσσαλονίκη

Πλατεία Αγίας Σοφίας

Πολιτική Απορρήτου

Συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ)

Τελευταία ενημέρωση : 19 Οκτωβρίου 2019

Η χρήση του διαδικτυακού μας τόπου (www.implant.com.gr) υπόκειται στους Όρους Χρήσης και στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Η Πολιτική Απορρήτου μας έχει ανανεωθεί, ώστε να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ).

Μέσω της χρήσης του διαδικτυακού μας τόπου δηλώνετε άνευ όρων ότι έχετε εξετάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί όλους τους όρους που περιλαμβάνονται στους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου. Εάν δεν συμφωνείτε με οποιονδήποτε από τους όρους που περιέχονται στους Όρους Χρήσης ή/και στην Πολιτική Απορρήτου, θα πρέπει να απέχετε από την επίσκεψη και χρήση του διαδικτυακού μας τόπου και τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου και των υπηρεσιών του. Η Πολιτική Απορρήτου μπορεί να τροποποιείται από καιρού εις καιρόν χωρίς προηγούμενη ειδοποίησή σας.  Σας καλούμε να εξετάζετε τακτικά τους παρόντες όρους, λόγω του ότι η συνέχιση της χρήσης του διαδικτυακού μας τόπου υποδηλώνει ότι έχετε αποδεχθεί τις εν λόγω αλλαγές.

Η FILIS DENTAL CLINIC δεσμεύεται να σέβεται και να προστατεύει την ιδιωτικότητά σας. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει πώς η FILIS DENTAL CLINIC, ως υπεύθυνος επεξεργασίας κατά την έννοια του ΓΚΠΔ και του Κανονισμού για την ιδιωτική ζωή και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα και άλλες πληροφορίες για τους χρήστες του διαδικτυακού μας τόπου και με ποιο τρόπο ο διαδικτυακός μας τόπος χρησιμοποιεί τα cookies.

Κατηγορίες δεδομένων που συλλέγονται και πώς αυτά χρησιμοποιούνται

Όταν επισκέπτεστε τον διαδικτυακό μας τόπο, όταν επικοινωνείτε μαζί μας και όταν παραγγέλλετε κάποια υπηρεσία, μπορεί να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε συγκεκριμένα δεδομένα προκειμένου να μπορείτε εσείς να  επωφελείστε από τις λειτουργίες και τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω του διαδικτυακού μας τόπου. Ο διαδικτυακός μας τόπος δεν προορίζεται για παιδιά και δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με παιδιά. Τα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με εσάς, από την οποία μπορείτε, άμεσα ή έμμεσα, να ταυτοποιηθείτε.

Δεδομένα που συλλέγονται απ’ ευθείας από εσάς

Μπορεί να συλλέγουμε κάποια από τα προσωπικά σας δεδομένα για επικοινωνιακούς σκοπούς, όπως για να απαντάμε στα ερωτήματά σας για παροχή πληροφοριών και προκειμένου να κατανοούμε καλύτερα τις προσδοκίες σας και τις ανάγκες σας.  Ειδικότερα, όταν χρησιμοποιείτε στον διαδικτυακό μας τόπο τις φόρμες «Επικοινωνήστε μαζί μας» και « συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε πληροφορίες για εσάς που παρέχετε σε εμάς απευθείας εσείς, που μπορεί να περιλαμβάνουν: όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικής επικοινωνίας και τηλεφωνικό αριθμό. Θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες αυτές για να επικοινωνήσουμε μαζί μας και να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.

Δεδομένα που συλλέγονται με τη χρήση cookies και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης (tracking technologies)

Χρησιμοποιούμε, επίσης, cookies και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης και μπορεί να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιείτε τον διαδικτυακό μας τόπο, τεχνικές πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών και χρόνου πρόσβασης, όγκου πληροφοριών που διαβιβάστηκαν, καθεστώτος διαβίβασης, τύπος, έκδοση και γλώσσα φυλλομετρητή, τύποι plug-in φυλλομετρητή και εκδόσεις, η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου σας (IP address), λειτουργικό σύστημα και διεπαφή συστήματος ( system interface), ρύθμιση ζώνης ώρας και τοποθεσίας, γλώσσα και έκδοση του λογισμικού του φυλλομετρητή) και πληροφορίες προφίλ, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτυακού τόπου παραπομπής, σελίδες που επισκεφθήκατε, ενέργειες που κάνατε, μοτίβα επισκέψεων και πληροφορίες από φόρμες που συμπληρώσατε. Εφόσον μας παρέχετε την συγκατάθεσής σας, μπορεί να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας προκειμένου να σας παρέχουμε διαφημίσεις σχετικές με εσάς, βασιζόμενοι στη χρήση των cookies.  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό και σχετικά με τον τρόπο που μπορείτε να αποκλείσετε αυτή την επεξεργασία, παρακαλούμε δείτε το κεφάλαιο «Cookies και άλλες τεχνολογίες ανίχνευσης» της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.

Δεδομένα που συλλέγονται από τρίτους

Λαμβάνουμε κάποια από τα προαναφερόμενα τεχνικά δεδομένα από παρόχους στατιστικών στοιχείων, όπως είναι η Google.

Συγκεντρωτικά δεδομένα

Μπορεί να συλλέγουμε συγκεντρωτικά στοιχεία, όπως είναι στατιστικά ή δημογραφικά στοιχεία για οποιονδήποτε σκοπό. Ενώ τα συγκεντρωτικά στοιχεία μπορεί να πηγάζουν από τα προσωπικά σας δεδομένα, αυτά δεν θεωρούνται προσωπικά δεδομένα λόγω του ότι αυτού του είδους τα δεδομένα δεν αποκαλύπτουν άμεσα ή έμμεσα την ταυτότητά σας (για παράδειγμα μπορεί να συγκεντρώνουμε δεδομένα χρήσης, για να υπολογίσουμε το ποσοστό των χρηστών που έχει πρόσβαση σε συγκεκριμένα στοιχεία της ιστοσελίδας). Παρ’ όλα αυτά, αν συνδυάσουμε συγκεντρωτικά στοιχεία με προσωπικά σας στοιχεία,  ώστε να μπορούν άμεσα ή έμμεσα να ταυτοποιήσουν εσάς, θα αντιμετωπίσουμε τα συνδυαστικά αυτά στοιχεία ως προσωπικά δεδομένα, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την παρούσα πολιτική.

Δεν συλλέγουμε μέσω του διαδικτυακού μας τόπου εν γνώσει μας οποιαδήποτε ειδική κατηγορία προσωπικών σας δεδομένων, όπως για παράδειγμα πληροφορίες για την υγεία, τη φυλή ή την εθνότητα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές σας πεποιθήσεις, την σεξουαλική σας ζωή κτλ.

Πώς μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας

Πάροχοι Υπηρεσιών

H FILIS DENTAL CLINIC μπορεί να διορίσει εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι θα ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία και θα παρέχουν συγκεκριμένες υπηρεσίες στην FILIS DENTAL CLINIC, όπως πάροχοι υπηρεσιών για πρόσληψη (Workable), πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου, πάροχοι διαφημιστικών υπηρεσιών ή πάροχοι υπηρεσιών που παρέχουν τεχνική υποστήριξη. Όταν παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες, οι εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών μπορεί να επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα.

Άλλοι παραλήπτες

Η FILIS DENTAL CLINIC μπορεί να μεταφέρει, προς συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων, προσωπικά δεδομένα σε οργανισμούς για την επιβολή του νόμου, κυβερνητικές αρχές, νομικούς συμβούλους ή εξωτερικούς συνεργάτες. Σε περίπτωση συγχώνευσης ή εξαγοράς, τα προσωπικά δεδομένα μπορεί να μεταφερθούν σε τρία μέρη που σχετίζονται με τη συγχώνευση ή την εξαγορά.

Διεθνείς διαβιβάσεις των προσωπικών δεδομένων

Η FILIS DENTAL CLINIC μεταφέρει προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Σε περίπτωση που στην έκταση, στο πλαίσιο και για τις ανάγκες των προαναφερόμενων σκοπών, τα προσωπικά σας δεδομένα χρειάζεται να διαβιβαστούν εκτός ΕΕ/ΕΟΧ, η διαβίβαση των δεδομένων αυτών θα γίνει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και η FILIS DENTAL CLINIC θα διασφαλίσει ένα επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων. Μέσω της σύναψης κατάλληλων συμβάσεων για τη διαβίβαση των δεδομένων βασιζόμενων σε Πρότυπες Συμβατικές Ρήτρες, που είναι προσβάσιμες κατόπιν αιτήματος στο [email protected], ή λαμβάνοντας άλλα μέτρα ώστε να παρέχεται ένα επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων, η FILIS DENTAL CLINIC διασφάλισε ή επιβεβαίωσε ότι όλοι οι αποδέκτες θα παρέχουν ένα επαρκές επίπεδο προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Οποιαδήποτε περαιτέρω μελλοντική διαβίβαση θα υπόκειται σε κατάλληλες προϋποθέσεις, όπως απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία.

Νομική βάση για την επεξεργασία

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν ο νόμος μάς το επιτρέπει, δηλαδή, όταν έχουμε νόμιμη βάση για την επεξεργασία. Ενδέχεται να προβαίνουμε σε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων δυνάμει των παρακάτω νόμιμων βάσεων:

 

Το να μην παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μειονεκτήματα για εσάς, όπως για παράδειγμα μπορεί να μη μπορούμε να σας παρέχουμε μία υπηρεσία   ή να απαντήσουμε σε ένα αίτημά σας ή να σας παρέχουμε προωθητική ενέργεια που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας φανεί πολύτιμη.

 

Δεν χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένες λήψεις αποφάσεων χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ, με τρόπο που να παράγει νομικές συνέπειες που αφορούν εσάς ή με άλλο τρόπο σας επηρεάζει ουσιωδώς.

 

Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα δεδομένα;

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρηθούν για όσο χρόνο είναι αναγκαία η επίτευξη των στόχων για τα οποία τα συλλέγουμε, π.χ. για όσο χρόνο είναι αναγκαίο για να σας παρέχουμε λειτουργίες του διαδικτυακού μας τόπου και υπηρεσίες που ζητήθηκαν. Μόλις ο σκοπός για τον οποίο η επεξεργασία δεδομένων επιτευχθεί, είτε θα διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα, είτε θα ανωνυμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός εάν συντρέχουν λόγοι διατήρησης εκ του νόμου.

Τα cookies αποθηκεύονται ανά συνεδρία μόνο, ώστε να βοηθήσουμε την πλοήγησή σας στον διαδικτυακό μας τόπο. Τα «επίμονα» cookies μπορεί να εγκατασταθούν ώστε να αποθηκεύονται σχετικοί παράμετροι προτιμήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο των cookies, παρακαλούμε διαβάστε την πολιτική μας για τα cookies.

 

Ασφάλεια δεδομένων

Λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τους κινδύνους διαφορετικής πιθανότητας επέλευσης και σοβαρότητας για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων από την επεξεργασία, εφαρμόζουμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίσουμε ένα επίπεδο ασφάλειας ανάλογο των κινδύνων της επεξεργασίας.

 

Τα δικαιώματά σας

Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας σχετικά με συγκεκριμένη συλλογή, επεξεργασία και χρήση προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας αυτή οποιαδήποτε ώρα με μελλοντική ισχύ. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων μπορεί να έχετε το δικαίωμα (i) να αιτηθείτε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, (ii) να αιτηθείτε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων, (iii) να αιτηθείτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων (iv) να αιτηθείτε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, (v) να αιτηθείτε τη φορητότητα των προσωπικών σας δεδομένων, (vi) να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (συμπεριλαμβανομένης της εναντίωσης στη δημιουργία προφίλ, όπως επίσης και άλλα δικαιώματα σε σχέση με την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων). Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλλετε παράπονο στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων. Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας παρακαλώ επικοινωνήστε με την FILIS DENTAL CLINIC στην εξής διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected].

 

Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Αν έχετε αμφιβολίες ή ερωτήματα σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή αν θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας που περιλαμβάνονται στα κεφάλαια
«Τα δικαιώματά σας»
 της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, παρακαλώ επικοινωνήστε με την FILIS DENTAL CLINIC μέσω ταχυδρομείου στην εξής διεύθυνση: Ερμού 73, 54623, 1ος όροφος, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]. Tα στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) της εταιρείας μας είναι: [email protected].

Διαβάστε επίσης:

Όροι και Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας

Πολιτική Cookies