Είδη & κατηγορίες εμφυτευμάτων

Είδη & κατηγορίες εμφυτευμάτων

Στην πορεία της εξέλιξης των εμφυτευμάτων, προτάθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν πολλά σχήματα και τύποι. Η έρευνα και η εμπειρία χρήσης, κατέληξαν σε γενικές γραμμές, στην επικράτηση και ευρεία χρήση ενός κύριου τύπου εμφυτεύματος, με διάφορες μικρές παραλλαγές. Ο τύπος αυτός είναι το κοχλιωτό ή κοινώς βιδωτό εμφύτευμα. Κατασκευασμένο από καθαρό τιτάνιο, έχοντας σχήμα κοχλία (βίδα με χοντρό ελικοειδές σπείρωμα), τοποθετείται κοχλιούμενο, στην περιοχή (οστό) της γνάθου που αντιστοιχεί στην ρίζα του δοντιού που χάθηκε.

PHOTO ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Τα κοχλιούμενα εμφυτεύματα διακρίνονται σε:

  • Κυλινδρικά

    (έχουν σχήμα κυλίνδρου)

  • Ριζόμορφα

    (έχουν σχήμα ρίζας – κώνου)

PHOTO ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Επάνω σε αυτό το βασικό, κοχλιούμενο στο οστό τμήμα, τοποθετείται η προσθετική εργασία, που αποτελεί το τεχνητό δόντι το οποίο φαίνεται στο στόμα και λειτουργεί κατά την μάσηση της τροφής. Ανάλογα με τον τρόπο σύνδεσης των δύο αυτών τμημάτων μεταξύ τους, η προσθετική εργασία διακρίνεται σε:

  • Κοχλιούμενη (κατασκευή η οποία συγκρατείται με βίδα)

  • Συγκολλούμενη (κατασκευή που συγκρατείται με κόλλα)

PHOTO ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Τέλος, ανάλογα με την τιμή αγοράς, που καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα του είδους και διαφέρει ανάλογα με την εταιρία κατασκευής του, διακρίνουμε αντίστοιχα κατηγορίες εμφυτευμάτων υψηλού, μέσου και χαμηλού κόστους.