ΕΡΜΟΥ 73, Θεσσαλονίκη

Πλατεία Αγίας Σοφίας

Στεφάνες ή Θήκες πορσελάνης (Ολοκεραμικές - Ζιρκονίου)

ΣΤΕΦΑΝΕΣ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΕΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ (ΟΛΟΚΕΡΑΜΙΚΕΣ)

Η στεφάνη (θήκη) είναι η προσθετική κατασκευή που επενδύει ένα δόντι το οποίο έσπασε ή υπέστη μεγάλη καταστροφή από τερηδόνα.
Για να τοποθετηθεί μία στεφάνη (θήκη) σε ένα δόντι χρειάζεται τρόχισμα του δοντιού αυτού περιφερικά και μασητικά. Ο χώρος που δημιουργείται από το τρόχισμα συμπληρώνεται από το πάχος του υλικού της στεφάνης. Μετά τον τροχισμό αποτυπώνουμε με ειδικά υλικά το τροχισμένο δόντι και στο οδοντιατρικό εργαστήριο κατασκευάζεται η πρόσθεση αυτή. Τελικά στο ιατρείο η στεφάνη συγκολλείται στη θέση της και μένει εκεί ως ακίνητη κατασκευή.

Η γέφυρα είναι η προσθετική κατασκευή που συμπληρώνει το κενό που έμεινε μετά από εξαγωγή ενός ή περισσοτέρων δοντιών. Στηρίζεται στα δόντια που βρίσκονται εκατέρωθεν του κενού, που δημιουργήθηκε από την εξαγωγή ή τις εξαγωγές, τα οποία τροχίζονται περιφερικά και μασητικά για να δημιουργηθεί ο κατάλληλος χώρος για το πάχος του υλικού της κατασκευής. Μετά τον τροχισμό αποτυπώνουμε με ειδικά υλικά τα τροχισμένα δόντια και στο οδοντιατρικό εργαστήριο κατασκευάζεται η πρόσθεση. Κατόπιν στο ιατρείο, η γέφυρα συγκολλείται στα δόντια στήριξης και λειτουργεί ως ακίνητη κατασκευή. Για τη συγκόλληση των ολοκεραμικών στεφανών και γεφυρών χρησιμοποιούνται ειδικές κονίες (κόλλες).

Οι ολοκεραμικές στεφάνες και γέφυρες, όπως γίνεται αντιληπτό και από τον όρο «ολοκεραμικές», κατασκευάζονται εξ’ ολοκλήρου από χυτευόμενη πορσελάνη.
Πλεονεκτήματα των ολοκεραμικών:

Μεγάλη αντοχή στην τριβή
Καλύτερη χρωματική και αισθητική απόδοση
Διατήρηση του χρώματος ανέπαφου στη διάρκεια του χρόνου
Μεγάλη διάρκεια ζωής

ΣΤΕΦΑΝΕΣ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΕΣ ΖΙΡΚΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ

Ακόμη μια τεχνολογική καινοτομία για πολύ υψηλές απαιτήσεις αισθητικής και αντοχής.
Στην περίπτωση αυτή ακολουθούμε τον ίδιο τρόπο προετοιμασίας και αποτύπωσης των δοντιών.
Στο εργαστήριο όμως κατασκευάζεται πρώτα ένας σκελετός από ζιρκονία, ένα υλικό που ανήκει στα μέταλλα και έχει λευκό χρώμα, το οποίο μετά επικαλύπτεται με οπτή πορσελάνη.
Τελικά στο ιατρείο τοποθετούνται και συγκολλούνται στο στόμα με τον ίδιο τρόπο όπως και οι πιο πάνω ολοκεραμικές κατασκευές, με ειδική δηλαδή τεχνική και ειδικές κόλες.
Τα πλεονεκτήματα αυτών των κατασκευών είναι:

Μεγάλη αντοχή στην τριβή και στην πίεση.
Εξαιρετικό αισθητικό αποτέλεσμα
Δεν υπάρχει μέταλλο σε θέα
Εξαιρετική ανοχή από άτομα με αλλεργίες
Διατήρηση του χρώματος ανέπαφου στη διάρκεια του χρόνου
Μεγάλη διάρκεια ζωής